Đua TOP Event Tháng 1 - Người Tuyết Giáng Sinh

Phần thưởng đua top event Người Tuyết Giáng Sinh tại máy chủ Hằng Sơn (New S1)

Bắt đầu từ ngày 4/1/2023 đến 24h00 ngày 18/01/2024 sẽ kết thúc event.

Lưu ý phần thưởng sẽ được phát vào lúc 19h00 ngày 19/01/2024.

          Xếp hạng            Vật phẩm Số lượng
TOP 1

Ngựa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 30 Ngày 

1
Bộ trang bị Nguyệt Khuyết tối thượng 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 30 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 2

Ngựa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 20 Ngày 

1
   Bộ trang bị Nguyệt Khuyết tối thượng trừ áo vũ khí    1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn & trang sức cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày )  1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 20 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 3

Ngựa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 14 Ngày 

1
Bộ trang bị Nguyệt Khuyết tối thượng trừ áo vũ khí 1
Trang sức cấp 3 1
Mặt nạ 3 cấp kỹ năng 1
Ấn cấp 3 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 14 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1
TOP 4 - 10

Ngựa 3 Sao ( được phép chọn )

- HSD: 7 Ngày 

1
Bộ trang bị Nguyệt Khuyết tối thượng trừ áo vũ khí 1
Triệu mãnh ( 30 ngày ) 1

Túi Danh Hiệu  - HSD: 7 Ngày

*Tăng công kích kỹ năng: 50%

*Triệt tiêu sát thương: 50%

*Kháng tất cả: 5% ( dương )

*Tăng sinh lực tối đa: 2500  ( dương )

1