Thông Tin Nạp Thẻ Hằng Sơn

Thông tin chuyển khoản.

Hướng dẫn nạp tiền qua ngân hàng
Số tài khoản ngân hàng ACB : 335788888888
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Minh Tân

Nội dung nạp lấy knb : jxknb TênTàiKhoản (TênTàiKhoản ,ID Game , không phải tên nhân vật)

*Cú Pháp nội dung CK Lấy KNB
jxknb ( dấu cách ) tentaikhoan

*Cú Pháp nội dung CK Lấy Combo
jxcombo ( dấu cách ) tentaikhoan


AE lưu ý ghi đúng cú pháp chuyển khoản.

Sau khi nạp xong 1->2 phút AE vui lòng thoát ra vào lại kiểm tra kim nguyên bào ở Cây ATM Ba Lăng Huyện

Lưu ý : ghi đúng nội dung : jxknb tentaikhoan . Sẽ tự động nạp nếu nạp sai nội dung liên hệ BQT.

🔥 Link Page: https://www.facebook.com/fanpagejx1mienphi

Mệnh Giá Nạp KNB

Chuyển Khoản Tỷ Giá Quy Đổi
                          10.000 VNĐ = 30 KNB                           

            1 KNB = 1.000 Xu                   

50.000 VNĐ = 150 KNB
100.000 VNĐ = 300 KNB
200.000 VNĐ = 600 KNB
500.000 VNĐ = 1500 KNB
1.000.000 VNĐ = 3000 KNB