HỖ TRỢ BANG HỘI THAM GIA MÁY CHỦ JX MIỄN PHÍ

  • Auto Free SV
  • Soái bang: 500 KNB/ Tuần ( Nhắc nhở anh em giờ giấc hoạt động, Quy định tại server, hỗ trợ mem mới ).
  • Bang hội: 1000KNB/tuần ( dùng để hỗ trợ mem mới, trao thưởng vào các hoạt động của bang ), Bang trên 6 acc tay, hoạt động thường xuyên, ko hoạt động cắt hỗ trợ.
  • Live hoạt động: 500KNB/tuần ( mỗi bang 1 slot ), Live và chia sẻ 1 số nhóm võ lâm, hoạt động Tống kim, Phong lăng độ, Boss
  • Hỗ trợ trao hàng tuần vào thứ 7