Event Bó Hoa Tứ Sắc - Mừng 8 - 3

Tưng bừng chào đón sự kiện 8 tháng 3

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 00h00 ngày 8/3 đến hết ngày 22/03/2024.

Thời gian đua TOP 10 event Bó Hoa Tứ Sắc : Bắt đầu từ 00h00 ngày 8/3 đến hết ngày 22/03/2024.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ Jx Miễn Phí.
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mua Bó Hoa Tứ Sắc

                (+)Nhận thưởng mốc Bó Hoa Tứ Sắc


Bó Hoa Tứ Sắc

                   Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện 10 tiền đồng / bó .

                  Giới hạn sử dụng: 9999999/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

EXP: 80.000.000/ Bó Hoa Tứ Sắc

Phần thưởng mốc sử dụng:

   Mốc sử dụng             Phần thưởng 100% nhận được      Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các món.
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 4 HSD: 14 Ngày

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4 HSD: 14 Ngày

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp

 (+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Vũ Khí

(+)Triệu mãnh thiên thạch

(+)Bảo rương Bạch Kim - Hắc Thần

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+) Bảo rương NK tối thượng Áo

(+)Mặt nạ 4 skill ( HSD; 30 ngày )

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 5 Sao - HSD: 14 Ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 4 - HSD: 20 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4 - HSD: 20 Ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 5 - HSD: 7 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 5 - HSD: 7 Ngày

(+)Bảo rương Hoàng Kim - Hắc Thần  ( HSD: 7 Ngày )

(+)Nhẫn tinh xảo Đại Gia ( HSD: 7 Ngày )

(+)Dây Chuyền, Bội Huynh Đệ ( HSD: 7 Ngày )

200.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bảo rương NK tối thượng Vũ Khí

(+)Mặt nạ 4 skill ( HSD; 30 ngày )

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 25 & 26 cấp

(+)Ngựa 5 Sao - HSD: 14 Ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 4 - HSD: 30 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4 - HSD: 30 Ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 5 - HSD: 14 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 5 - HSD: 14 Ngày

(+)Bảo rương Hoàng Kim - Hắc Thần  ( HSD: 7 Ngày )

(+)Nhẫn tinh xảo Đại Gia ( HSD: 14 Ngày )

(+)Dây Chuyền, Bội Huynh Đệ ( HSD: 7 Ngày )

Phần thưởng sử dụng Bó Hoa Tứ Sắc ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng Bó Hoa Tứ Sắc

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Sách kỹ năng 150 - 25 cấp

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Huyền tinh khoáng thạch

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Bảo rương nguyệt khuyết tối thượng 

Bảo rương Hắc Thần Bạch Kim 3 Ngày    

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch

Bảo rương Diệu Dương

   Bảo rương Diệu Dương Tối Thượng

Huy Chương Tống Kim