Event Người Tuyết Giáng Sinh - Chào Đón Máy Chủ Mới

Tưng bừng chào đón sự kiện tháng 1

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 00h00 ngày 4/1 đến hết ngày 18/01/2024.

Thời gian đua TOP 10 event Người Tuyết Giáng Sinh : Bắt đầu từ 00h00 ngày 4/1 đến hết ngày 18/01/2024.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ Jx Miễn Phí.
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mua Người Tuyết Giáng Sinh

                (+)Nhận thưởng mốc Người Tuyết Giáng Sinh


Người Tuyết Giáng Sinh

                   Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện 20 tiền đồng / bó .

                  Giới hạn sử dụng: 9999999/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

EXP: 80.000.000/ Người Tuyết Giáng Sinh

Phần thưởng mốc sử dụng:

   Mốc sử dụng             Phần thưởng 100% nhận được      Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các món.
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 2

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 2

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp

 (+)Rương Nguyệt Khuyết Tối Thượng Random ( 1 món)  

(+)Triệu mãnh thiên thạch

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng Áo

(+)Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 2 Sao - HSD: 30 Ngày

(+) Càn khôn song tuyệt bội

200.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng Áo

(+)Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 3 Sao - HSD: 30 Ngày

(+) Càn khôn song tuyệt bội

Phần thưởng sử dụng Người Tuyết Giáng Sinh ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng Người Tuyết Giáng Sinh

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Kết tinh ngũ hành

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Huyền tinh khoáng thạch

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Bảo rương nguyệt khuyết tối thượng

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch

Bảo rương nguyệt khuyết