Event Kẹo Hồ Lô Nhào Đường Tháng 4

Tưng bừng chào đón sự kiện 1 tháng 4

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 00h00 ngày 1/4 đến hết ngày 15/04/2024.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ Jx Miễn Phí.
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mua Kẹo Hồ Lô Nhào Đường

                (+)Nhận thưởng mốc Kẹo Hồ Lô Nhào Đường


Kẹo Hồ Lô Nhào Đường

                   Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện 10 tiền đồng / bó .

                  Giới hạn sử dụng: 9999999/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

EXP: 80.000.000/ Kẹo Hồ Lô Nhào Đường

Phần thưởng mốc sử dụng:

   Mốc sử dụng             Phần thưởng 100% nhận được      Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các món.
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 4 HSD: 14 Ngày

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4 HSD: 14 Ngày

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp

 (+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Vũ Khí

(+)Triệu mãnh thiên thạch

(+)Bảo rương Bạch Kim - Hắc Thần

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)1 Rương Bạch Kim - Hắc Thần

(+)Mặt nạ 5 skill ( HSD: 7 ngày )

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 25 & 26 cấp

(+)Ngựa 5 Sao - HSD: 14 Ngày

(+)Ngũ hành ấn Đại Gia  - HSD: 7 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp Đại Gia  - HSD: 7 Ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 5 - HSD: 7 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 5 - HSD: 7 Ngày

(+)Bảo rương Hoàng Kim - Hắc Thần  ( HSD: 7 Ngày )

(+)Nhẫn tinh xảo Đại Gia ( HSD: 7 Ngày )

(+)Dây Chuyền, Bội Huynh Đệ ( HSD: 7 Ngày )

200.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)1 Rương Bạch Kim - Hắc Thần

(+)Mặt nạ 5 skill ( HSD: 7 ngày )

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 26 & 27 cấp

(+)Ngựa 5 Sao - HSD: 14 Ngày

(+)Ngũ hành ấn Đại Gia - HSD: 7 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp Đại Gia  - HSD: 7 Ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 5 - HSD: 14 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 5 - HSD: 14 Ngày

(+)Bảo rương Hoàng Kim - Hắc Thần  ( HSD: 7 Ngày )

(+)Nhẫn tinh xảo Đại Gia ( HSD: 14 Ngày )

(+)Dây Chuyền, Bội Huynh Đệ ( HSD: 7 Ngày )

Phần thưởng sử dụng Kẹo Hồ Lô Nhào Đường ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng Kẹo Hồ Lô Nhào Đường

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 25 cấp

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Huyền tinh khoáng thạch

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Bảo rương Hắc Thần Bạch Kim 3 Ngày    

Sách kỹ năng 150 - 26 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch

Bảo rương Anh Hào

   Bảo rương Anh Hào Tối Thượng

Huy Chương Tống Kim