Event Mâm Vàng Ngũ Quả - Chào Đón Máy Chủ Mới

Tưng bừng chào đón sự kiện tháng 1

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ 00h00 ngày 4/1 đến hết ngày 18/01/2024.

Thời gian đua TOP 10 event Mâm Vàng Ngũ Quả : Bắt đầu từ 00h00 ngày 24/1 đến hết ngày 7/02/2024.

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Tất cả các nhân vật tham gia tại đẳng cấp võ lâm máy chủ Jx Miễn Phí.
  • Lưu ý: Trống 10 ô hành trang để tham gia sự kiện khi sử dụng vật phẩm & nhận thưởng.

NPC & hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

NPC Sự Kiện

Vị trí: Ba lăng huyện (200/199)

   (+)Mua Mâm vàng ngũ quả

                (+)Nhận thưởng mốc Mâm vàng ngũ quả


Mâm vàng ngũ quả

                   Nguồn gốc: Mua tại Npc sự kiện 20 tiền đồng / bó .

                  Giới hạn sử dụng: 9999999/Nhân vật. Được giao dịch, bày bán...

EXP: 80.000.000/ Mâm vàng ngũ quả

Phần thưởng mốc sử dụng:

   Mốc sử dụng             Phần thưởng 100% nhận được      Ngẫu nhiên nhận thêm 1 trong các món.
5.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 10

(+)Hành hiệp lệnh : 1000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 50

 
10.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 20

(+)Hành hiệp lệnh : 2000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 100

 

20.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 30

(+)Hành hiệp lệnh : 3000

(+)Huyết long đằng : 20

(+)Hổ mạch đơn : 2000

(+)Tinh ngọc : 200

 

50.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 50

(+)Hành hiệp lệnh : 5000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 500

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 2

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 2

 (+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 cấp

 (+)Rương Diệu Dương Tối Thượng Random ( 1 món)  

(+)Triệu mãnh thiên thạch

100.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+) Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng Áo

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 3 Sao - HSD: 30 Ngày

(+) Càn khôn song tuyệt bội

(+)Ngũ hành ấn cấp 4 - HSD: 20 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4 - HSD: 20 Ngày

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh đại gia: 7 ngày

200.000

(+)Huyền thoại tịch phổ : 100

(+)Hành hiệp lệnh : 8000

(+)Huyết long đằng : 50

(+)Hổ mạch đơn : 5000

(+)Tinh ngọc : 800

(+)Bảo rương Nguyệt Khuyết tối thượng Vũ Khí

(+)Mặt nạ 2 skill

(+)Mặt nạ 3 skill

(+)Ngũ hành ấn cấp 3

(+)Vòng sáng triệu mãnh

(+)Xuyên y phá giáp cấp 3

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Áo

(+)Bảo rương Diệu Dương tối thượng Vũ Khí

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh giới chỉ cấp 9,10

(+)Bí kiếp kỹ năng 150 - 24 & 25 cấp

(+)Ngựa 4 Sao - HSD: 30 Ngày

(+) Càn khôn song tuyệt bội

(+)Nhẫn tinh xảo vô danh đại gia: 14 ngày

(+)Ngũ hành ấn cấp 4 - HSD: 30 Ngày

(+)Xuyên y phá giáp cấp 4 - HSD: 30 Ngày

Phần thưởng sử dụng Người Tuyết Giáng Sinh ngẫu nhiên nhận được .

Phần thưởng sử dụng Người Tuyết Giáng Sinh

Sách kỹ năng 150 - 24 cấp

Sách kỹ năng 150 - 22 cấp

Kết tinh ngũ hành

Hành hiệp lệnh

Tinh ngọc

Huyền tinh khoáng thạch

Tín vật môn phái

Huyết long đằng

Mảnh ghép tinh xảo vô danh

Bảo rương nguyệt khuyết tối thượng     

Sách kỹ năng 150 - 23 cấp

Sách kỹ năng 150 - 21 cấp

Huyền thoại tịch phổ

Trùng luyện ngọc

Càn khôn song tuyệt bội

Hổ mạch đơn

Cống nguyệt , phụng nguyệt

Xu may mắn , linh thạch

Bảo rương Diệu Dương

   Bảo rương Diệu Dương Tối Thượng